S Havlbrodem nakonec kontumace!

S Havlbrodem nakonec kontumace!

Redakce, úterý 18.2.2020
Utkání s Havlíčkovým Brodem bylo nakonec kontumováno výsledkem 5:0 ve prospěch našeho týmu. Sportovně-technická komise Českého svazu ledního hokeje tak rozhodla z důvodu neoprávněného startu kapitána domácího družstva Miroslava Třetiny.

Z rozhodnutí sportovně technické komise ČSLH:

Kontrolou zápisů o utkání II. ligy ČR hraných dne 15. 2. 2020 bylo shledáno, že v Utkání nastoupil za družstvo Klubu Hráč, přičemž ovšem z provedené kontroly evidence vyšších trestů vyplynulo, že Hráč nastoupil v Utkání následujícím po utkání II. ligy ČR č. 2553 hraném dne 12. 2. 2020 v Moravských Budějovicích mezi družstvem klubu Hockey Club Moravské Budějovice 2019, reg. č. ČSLH 71016, a družstvem Klubu, v němž byl Hráči uložen v čase 40:00 osobní desetiminutový trest + osobní trest do konce utkání za Nesportovní chování dle čl. 168 pravidel ledního hokeje 2018-2022 (dále jen „Pravidla“), přičemž STK ČSLH k uvedenému rekapitulovala, že témuž Hráči byl v předcházejícím průběhu sezóny II. ligy ČR 2019-2020 uložen v utkání č. 2469 hraném dne 16. 11. 2019 v Havlíčkově Brodě mezi družstvem Klubu a družstvem klubu HC Kopřivnice, reg. č. ČSLH 80402, konkrétně v čase 58:01, větší trest + osobní trest do konce utkání za Hrubost dle čl. 158 Pravidel, a dále v utkání č. 2489 hraném dne 4. 12. 2019 v Havlíčkově Brodě mezi družstvem Klubu a družstvem klubu SKLH Žďár n. Sázavou, reg. č. ČSLH 71424, konkrétně v čase 53:25, osobní desetiminutový trest + osobní trest do konce utkání za Nesportovní chování dle čl. 168 Pravidel.

Příslušným čl. 529 SDŘ je přitom stanoveno, že v soutěžích všech věkových kategorií se za účelem evidence trestů evidují v utkání uložené osobní tresty a osobní tresty do konce utkání s tím, že v evidenci trestů má každý uložený osobní trest hodnotu 10 bodů a každý uložený osobní trest do konce utkání hodnotu 20 bodů. Je přitom dále stanoveno, že dosáhne-li příslušný hráč v téže soutěži hranice 40 bodů, zastavuje se takovému hráči automaticky činnost na jedno následující utkání v téže soutěži, přičemž stejně se postupuje, dosáhne-li příslušný hráč v téže soutěži hranice 80 bodů, 120 bodů atd.

Na základě uvedených skutečností nelze dle STK ČSLH než konstatovat, že Hráči bylo za jednání, jehož se dopustil v utkání II. ligy ČR č. 2553 hraném dne 12. 2. 2020 v Moravských Budějovicích mezi družstvem klubu Hockey Club Moravské Budějovice 2019, reg. č. ČSLH 71016, a družstvem Klubu zaznamenáno do evidence trestů 30 bodů, za jednání, jehož se dopustil v utkání č. 2469 hraném dne 16. 11. 2019 v Havlíčkově Brodě mezi družstvem Klubu a družstvem klubu HC Kopřivnice, reg. č. ČSLH 80402, zaznamenáno do evidence trestů 20 bodů, a dále za jednání, jehož se dopustil v utkání č. 2489 hraném dne 4. 12. 2019 v Havlíčkově Brodě mezi družstvem Klubu a družstvem klubu SKLH Žďár n. Sázavou, reg. č. ČSLH 71424, zaznamenáno do evidence trestů 30 bodů, na základě čehož, jelikož součet jemu uložených trestů dosáhl v evidenci trestů hranice 80 bodů, byla hráči pro Utkání automaticky zastavena činnost za dosažení této hranice. Tím, že Hráč v Utkání nastoupil, došlo k neoprávněnému startu Hráče ve smyslu čl. 411 odst. 1. písm. d) SDŘ. V daném případě tak STK ČSLH rozhodla v souladu s čl. 410 písm. b) SDŘ tak, že se Utkání kontumuje ve prospěch družstva klubu DRACI PARS ŠUMPERK, reg. č. ČSLH 80906.

V souladu s čl. 409 odst. 1. SDŘ se tři body, resp. vítězství v Utkání, přiznávají družstvu klubu DRACI PARS ŠUMPERK, reg. č. ČSLH 80906, do tabulky II. ligy ČR se započítává poměr branek 0:5 v neprospěch družstva Klubu. Veškeré v Utkání dosažené individuální statistiky obou zúčastněných družstev se v souladu s čl. 409 odst. 4. SDŘ započítávají.