Aktuální bezpečnostní opatření

- mohou být přítomné pouze osoby s respirátorem (Č. j.: MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN), které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v opatření

- organizátor akce je povinen při vstupu osoby na utkání splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle opatření prokázat. Pokud není schopna, je klub oprávněn takovou osobu nevpustit na akci.

 

Osoby splňující podmínku OPATŘENÍ:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném plnohodnotném (v jednodávkovém či dvoudávkovém schématu) očkování, že od očkování uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d) osoba prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od 1. pozitivního PC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo R-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
e) osoba ve škole absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 a negativní výsledek je schopna doložit čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením školy.