Aktuální bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření při utkáních hokejového klubu DRACI PARS ŠUMPERK (Č. j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN)

- mohou být přítomné pouze osoby s respirátorem (Č. j.: MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN), které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v opatření

organizátor akce je povinen při vstupu osoby na utkání splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle opatření prokázat. Pokud není schopna, je klub oprávněn takovou osobu nevpustit na akci.


OPATŘENÍ

osoby splňující podmínku:

a) osoby ve věku 13 – 18 let (nejedná-li se o osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech nebo osoby očkované) se mohou prokázat u vstupu negativním výsledkem PCR testu, který nesmí být starší než 72 hodin před návštěvou utkání,

b) osoby starší 18 let mají vstup na akci povolen pouze pokud prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo mají dokončené očkování proti onemocnění covid-19, nebo jsou tzv. ve fázi zahájeného očkování a prokáží se u vstupu negativním výsledkem PCR testu