Příprava 2018

Přípravná utkání:
  • jednotné vstupné: 30 Kč

Jednorázové vstupenky na přípravná utkání lze zakoupit nejdříve hodinu před začátkem utkání, a to na pokladnách č. 1 (u parkoviště před hotelem Sport).

Majitel vstupenky dává svým zakoupením souhlas s dodržováním návštěvního řádu zimního stadionu. Zároveň je povinen mít vstupenku neustále u sebe. V případě reklamačního konání je potřeba předložit nepoškozenou vstupenku.

Vstupenka platí na utkání označené na vstupence, nelze ji použít pro vstup na jiná utkání.